Skip to content

Flavon
overená kvalita

Výrobky a možnosť zárobku, ktoré vám odporúčam, sú dlhodobo testované a fungujú v skutočných rodinách, vrátane mojej, a slúžia taktiež našim blízkym a priateľom. Nezávislými porotcami a profesijnými organizáciami bola od založenia Flavonu testovaná nielen kvalita výrobkov, ich antioxidačná kapacita a celý výrobný proces, ale aj jednoduchosť, prehľadnosť obchodného modelu a celé zázemie firmy. Výsledky vyústili do viac ako 40 domácich a medzinárodných ocenení. Verím, že aj tieto ocenenia posilnia vašu dôveru. 

Ocenenia